PILOT-FASE

Wij nemen de directe verkoop van u over en garanderen u succesvolle en meetbare resultaten. Of een product geschikt is, onderzoeken we samen met u tijdens een ‘pilot’. Via ons Business Development-team wordt het eerste contact met u gelegd. Vanaf het begin krijgt u binnen dit team een vaste aanspreekpartner, die u ook in de toekomst begeleidt. Op basis van uw individuele eisen en behoeften ontwikkelen we een professionele strategie. Een succesvolle pilot is de basis voor een regionale, nationale of internationale uitrol.


alt text

Loading ...