Directe controle

De verificatie van alle orders is een onderdeel van onze kwaliteitszorg. Zonder uitzondering krijgt elke geworven klant na het verkoopgesprek een telefoontje van een van onze Service Center medewerkers uit een van onze Service Centers in Europa. In deze Service Centers worden tot 10 talen gesproken en gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën.

Direct na het gesprek met de klant worden de gegevens doorgegeven en deze worden al bij het invoeren aan meerdere plausibiliteitscontroles onderworpen. De Service Center medewerkers geven alle informatie door aan de secundaire afdelingen. Op basis hiervan ontvangen alle klanten een ‘quality call’. Hier worden de inhoud en het afsluiten van het contract bevestigd en wordt het adviesgesprek beoordeeld. In de tussentijd ontstane vragen kunnen worden verduidelijkt; Bijzondere gevallen worden onmiddellijk naar tevredenheid van de klant opgelost. Hier vindt u een overzicht dat u kan downloaden

1. Advies

1. Advies

De basis van goede klantenservice zijn goed opgeleide medewerkers , die voltijdbeschikbaar zijn. In deze medewerkers wordt ruim geinvesteerd door dagelijks contact maar ook door het inzetten van moderne training methoden zoals E-Learning en Ranger TV.

2. Overdracht

2. Overdracht

Direct na het gesprek met de klant, worden de gegevens direct verzonden en gecontroleerd alvorens ze in de diverse systemen worden verwerkt. Indien noodzakelijk kan de een van onze medewerkers nog openstaande vragen beantwoorden.

3. Verificatie

3. Verificatie

Elke nieuwe consument ontvangt een Quality Call. Hier zal de inhoud en de afsluiting van het contract worden bevestigd. Zoals aangegeven is dit moment om nogmaals alle afgesproken zaken door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. Ook worden de procedures van ontbinding van de overeenkomst doorgelopen. Nadat dit is gedaan worden de juiste gegevens in de systemen van onze opdrachtgever ingevoerd.

Lade ...